MENU
Socis
Socis

Imatge socis

SOCIS

INSCRIPCIÓ DE SOCI

Nom
Cognoms
Adreça
Població
Telèfon
Data de naixement
/
/
Correu electrónic

Domiciliació bancària

Autorització dels pagaments d'inscripció i quotes al Club Nàutic d'Andorra, fins a nova ordre.
Banc sucursal
Núm compte IBAN
-
-
-
-
-
Nom (en cas que el titular del compte sigui diferent al beneficiari)
Cognoms

PREU DE LA INSCRIPCIÓ: 250€

Quota de soci: 55€ semestrals pagats a
l’ordre del CLUB NÀUTIC D'ANDORRA.

Per qualsevol informació podeu dirigir-vos al c/De l’Alzinaret,7 –baixos.
o al telèfon |+376|869 125, de dilluns a divendres de 9h a 14h
Sr. Pere Cervós Cardona (President)
Sr. Xavier Aranda Ortiz (Vice-president)
Sr. Angelo Guitard Alejandre (Secretari)
Sr. David Rabella Cusiné (Tresorer)

Imatge cursos

TITULACIONS
Cursos

+

Imatge meteorologia

METEOROLOGIA
Consulta el temps

Informa’t de les condicions climatològiques i de l’estat de la mar.

+
© CLUB NÀUTIC D'ANDORRA 2021
CLUB NÀUTIC
Tots els drets reservats