Back To Top

Política de privacitat

Club Nàutic d’Andorra es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web www.clubnauticandorra.com i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant les politiques de privacitat, consentiu a les practiques descrites en aquesta declaració.

Qui és el responsable de les dades?

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per Club Nàutic d’Andorra en qualitat de responsable del tractament. Club Nàutic d’Andorra és la titular d’aquest lloc web, societat domiciliada a C\ Alzinaret, 7 baixos, Andorra La Vella – AD500 Andorra la Vella, Andorra, (inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número de registre tributari U-197738-T), d’ara endavant “Club Nàutic d’Andorra

Quines dades recollim?

A les galetes utilitzades per Club Nàutic d’Andorra no es recull cap dada del client excepte l’acceptació de la política de cookies, en cas de ser acceptada.

Recollim cookies?

L’informem que aquesta plana web només recull cookies de manteniment necessàries per al correcte funcionament de la plana web. Per a l’ús d’altres cookies, necessitarem del vostre consentiment exprés per a llur recollida. Podeu saber més sobre què son les cookies i com les utilitzem consultant la nostra Política de Cookies.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Les dades només es conservaran amb finalitats d’arxiu durant el temps que determini la normativa vigent de gestió documental.

Quant de temps es conservaran les meves dades?

Club Nàutic d’Andorra conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a Club Nàutic d’Andorra a conservar les seves dades personals Club Nàutic d’Andorra conservarà les seves dades personals durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho.

Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

  • Encarregats de tractament de Club Nàutic d’Andorra que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva politica de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi Club Nàutic d’Andorra.
  • Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

De quins drets disposeu?

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament,Club Nàutic d’Andorra li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreca de correu electrònic cna@clubnauticandorra.com, a la qual haura d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agencia Andorrana de Proteccio de Dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Puc retirar el meu consentiment?

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits Club Nàutic d’Andorra deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

Club Nàutic d’Andorra li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals esta sotmes al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè voste quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

TELL ME MORE

Make a splash with WaveRide, designed for everyone passionate about all things surfing.

156-677-124-442-2887
info@wordpress.com
184 Main Collins Street Victoria 8007
Follow Us:
Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudat?